ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Η εταιρία μας συνεργάζεται με οδική βοήθεια παρέχοντας έτσι πλήρη κάλυψη σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος